I přes veškerou snahu a počáteční nadšení z Librosu se závod neuskuteční. I když nás na začátku sezóny Libros sám požádal a proběhlo několik jednání o tom, že by v tomto roce chtěli mít závod CDS na svém okruhu, tak nám bohužel byl dohodnutý termín ZRUŠEN. A to přímo ze strany Librosu z důvodu prodeje termínu jinému zákazníkovi. I přes naléhání, jsme bohužel nedostali officiální vyjádření emailem, ale pouze telefonicky od pana ředitele.
Závod je tedy prohlášen za zrušený, tudíž nebude nahrazen jiným termínem.