Czech Drift Series

Čeština English
West Lake Transport Projekt HELL Build Production Media Brudra DOTZ Shell.cz Interwand Lamino.cz Millers Oil Autoklub ČR William Art MHR company Stemat Stemat

Novinky: Drift Party 2017

Rubriky:

7.11.2017 | josef.strnad
Ahoj všem drifterům, 
 
chtěl bych vás tímto pozvat na Drift Párty která se bude konat 18.11.2017 od 17 hod. a to v Music Clubu Misch Masch, Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7-Holešovice .. 
 
v príloze vám posíláme pozvánku, která platí pro registrovaného jezdce a schváleného profilu na drifting.cz + jeho partnerku, na vstupu bude připraven guestlist a hostesce nahlašte jméno a potom budete puštěny dovnitř ...
 
tato akce je povinná pro všechny driftery a prosím všechy aby dorazili včas dle harmonogramu, protože se budou probírat v rámci schůze od 17:30 novinky pro sezonu 2018 včetně kalendáře atd ...
 
od 19:30 bude na programu soutěž kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s naší partnerem firmou Brudra ... máte se na co těšit a slibujeme že si i v rámci této soutěže užijete battle tak jakou po celou sezonu ... :) 
 
od 21:00 hod je na programu Vyhlášení mistrů ČR v jednotlivých kategoriích ... 
 
a potom už jen a jen zábava a poděkování všem za učast v sezone 2017 promotérem Czech Drift Serie - Drift Challenge Alešem Sílou ... :) 
 
těšíme se na vás a driftu zdar :) 
 
Harmonogram :
 
17:30 – 17:45    Sraz účastníků Dift Schůze
17:45 – 19:00     Drift schůze – účast nutná, nové pravidla a podmínky pro 2018
19:00            Zahájení DRIFT PÁRTY pro všechny
19:30 – 20:30    BATTLE SOUTĚŽ pro jezdce o ceny
21:00 – 22:30    VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, předání pohárů vítězům
22:30 – 23:30    DJ párty, Vystoupení
23:30 - ……..    Volná zábava
 
změna programu vyhrazena …
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Hello to all drifter,
 
I would like to invite you to the Drift Party which will be held on 18.11.2017 from 5 pm and at the Music Club Misch Masch, Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7-Holešovice ..
 
we send you an invitation that is valid for the registered rider and approved profile on drifting.cz + his partner, the guestlist will be ready at the entrance and the hostess will report the name and then you will be put inside ...
 
please all of them arrive in time according to the schedule because they will discuss at the 17:30 meeting the news for the 2018 season including the calendar etc. ...
 
from 19:30 on the program we will have a competition that we have prepared for you in cooperation with our partner Brudra ... you have something to look forward to and we promise you will enjoy the battle as well as during the whole season ... :)
 
from 21:00 on the program of the Czech Championship Announcement in each category ...
 
and then just fun and thanks to everyone in the 2017 season for the Czech Drift Series - Drift Challenge by Aleš Sila ... :)
 
we look forward to you and drift well :)
 
Schedule:
 
17:30 - 17:45 Meeting of Dift participants Meeting
17:45 - 19:00 Drift Meeting - Participation Necessary, New Rules and Conditions for 2018
19:00 Launch DRIFT PARTY for all
19:30 - 20:30 BATTLE COMPETITION for riders for prizes
21:00 - 22:30 DECLARATION OF RESULTS, handing the cup to the winners
22:30 - 23:30 DJ Party, Performance
23:30 - ...... .. Free Entertainment
 
Registered drivers in 2017 have free entry with 1 escort.